Τ.Ε. Κέρκυρας του ΚΚΕ για το νομοσχέδιο για τον αιγιαλό και την παραλία

Νομοσχέδιο στα μέτρα των «επενδυτών»

Τα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα θα μπαζώνουν ακόμη και τη θάλασσα!

254058

Σε διαδικασία «δημόσιας διαβούλευσης» βρίσκεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τον αιγιαλό και την παραλία.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, «το νομοσχέδιο δεν θίγει υφιστάμενες ρυθμίσεις για την περιβαλλοντική προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, οι οποίες είναι αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ», ενώ οι «προτάσεις του υπουργείου Οικονομικών για την αναμόρφωση του ισχύοντος νόμου 2971/2001 για τον αιγιαλό τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση και έλαβαν χρόνο παράτασης έως τις 13 Μαΐου 2014, με σκοπό να δοθεί η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προτάσεις και παρατηρήσεις».

Στην πραγματικότητα, το συγκεκριμένο νομοθέτημα περιορίζει την έκταση του αιγιαλού και της παραλίας, κατοχυρώνει το δικαίωμα των μεγάλων επενδυτών ακόμη και στην «επιχωμάτωση» της θάλασσας, ενώ ταυτόχρονα διευρύνονται και οι δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης σε παραλίες, αιγιαλούς, λιμνοθάλασσες και ποτάμια.

Οι διατάξεις του επίμαχου Νομοσχεδίου:

  • Πετσοκόβουν τα κριτήρια για τη χάραξη των παραλιών. Ως «αιγιαλός» ορίζεται η «ζώνη της ξηράς, η οποία βρέχεται από τις μεγαλύτερες πλην συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων της θάλασσας. Για τις ανάγκες του νόμου αυτού, ως θάλασσα νοείται και η λιμνοθάλασσα, ήτοι μεγάλη έκταση από λιμνάζοντα νερά, που βρίσκεται κοντά στη θάλασσα και επικοινωνεί με αυτή». Να σημειωθεί ότι με βάση τις αρχικές διατάξεις του ισχύοντος αρχικού νόμου (2791/2001), το πλάτος του αιγιαλού καθοριζόταν από τη μεγαλύτερη ανάβαση του χειμέριου κύματος.
  • «Επιτρέπεται η επιχωμάτωση θαλάσσιου χώρου», για την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων που ασκούν σε όμορη με τον αιγιαλό έκταση επιχειρηματική δραστηριότητα τουριστικών μονάδων η οποία έχει ενταχθεί στο θεσμικό πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων. Για κάθε κλίνη που διαθέτει η όμορη τουριστική μονάδα, μπορούν να «επιχωματωθούν» (δηλαδή να μπαζωθούν) μέχρι πέντε (5) τετραγωνικά μέτρα θαλάσσιου χώρου.
  • «Απλή χρήση αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας είναι κάθε χρήση, η οποία δεν παραβιάζει τον προορισμό του ως κοινόχρηστου πράγματος και δεν επιφέρει αλλοίωση στη φυσική μορφολογία του και τα βιοτικά στοιχεία του». Σε αυτό το πλαίσιο, επεκτείνονται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που μπορούν να εξασκηθούν στις παραλίες και τους αιγιαλούς.

Η κυβέρνηση λειτουργεί για άλλη μια φορά ως εντολοδόχος των ξενοδόχων, δίνοντας γη και θαλάσσιο ύδωρ, στερώντας από το λαό την ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές, και συγχρόνως εξοντώνοντας μια σειρά αυτοαπασχολούμενους .

Advertisements
This entry was posted in Ανακοινώσεις. Bookmark the permalink.